This page requires JavaScript to be viewed correctly.

GRATULERER MED

GJERVÅG MOTORBANE!!!

:clap:

Den 27/3 -2007 vedtok et enstemmig "Hovedutvalg for Plan og Miljø" vår reguleringspan!


Den 2/5 -2007 vedtok et enstemmig kommunestyre den samme planen!
Med andre ord er Gjervåg Motorbane på Tjøme nå regulert til permanent motorbane!!

:jumping:

 

Lørdagen 9/6 -07 ble Gjervåg Motorbane høytidelig inviet ved at Tjøme's ordfører Per Hotvedt Nilsen klippet sperrebåndet!


Vi ønsker herved å rette et STORT TAKK til en meget velvillig kommune administrasjon, Tjøme's politikere, og til alle andre som har bidratt til å realisere dette vedtak!

:flowers:Gjervåg Motorbane ble allerede i slutten av 80-tallet bygd av ivrige ungdomer med øks og sag, spett og spade!

Dog har den i lange perioder vært helt stengt, og da noen ivrige pappaer i 2004 begynnet å tenke på å få gjenåpnet banen, var den så godt som helt gjennvokset

Foruten en formidabel dugnadsinnsats for å på nytt lage bane, var den største utfordringen å få banen offisielt godkjent!..

Det viste seg at det måtte til en ny reguleringsplan, noe vi naturligvis ikke hade penger til... Altså ble den og helt og holdent gjort på dugnad!!

De styrende på Tjøme og i Vestfold Fylkeskommune, har alle sammen vært positive til tiltaket, og planen har i dag vært igjennom alle instanser for ettersyn og godkjenning, og er derved permanent godtatt!!

:boogie:

 

Siden den gang har området gjennomgått store forandringer, og blir stadig bedre og mere tilrettelagt!

Den seneste store milepælen er at vi har fått lagt strøm opp til området! Og dessuten satt opp lys-anlegg rundt banen, slik at vi kan trene i mørkertiden og!!

Vi har etablert kiosk med sitteplasser under telt-tak, klubbhus med toalett/skifterom, redskapsbod, og t.o.m. gangbru for publikum over banen!

Her skal ALLE føle seg velkommen! Uansett om en er nybegynner eller viderekommen, eller om en er tilskuer eller familie!

:shades:

 

På Gjervåg Motorbane finnes det 2 st. crossbaner og en enduro-løype:

"Store banen" er ca. 750 m. lang, bygd i naturlig skogsterreng med middels til hardt jord-underlag. Banen er rask og intens med mye svinger og hopp.

"Lille banen" er en ca.120 m. lang enkel ovale med noen hopp, og mulighet for å kjøre 8-tall i mitten.

"Enduro-løypen" er ca. 1 km. lang og går inne i skogen rundt hele bane-området. Denne gir flott utfordring til balanse-kunnskapene og er et fint alternativ til crossbanen! (De aller minste har nok vanskelig for å komme gjennom her)...

:peace:

 

Hvis det er stort sprik i ferdigheter og kjøretøy, og/eller det er kjøring med ATV, blir kjøringen delt opp i 10 - 20 minutters pass beroende på antall førere. Dette kan skille mellom banene.

Vi har vår egen traktor, vanningsvogn, og utstyr til å underholde banen, så med noe værforbehold er banen så godt som alltid ny-preparert!

:thumbup:

 

TMX er en NMF-tilslutet klubb, og Gjervåg Motorbane er en godkjent bane!

Det betyr at du trygt har alle rettigheter og forsikringer i orden når du kjører hos oss! Enten du er medlem i TMX eller i noen annen NMF-tilsluttet klubb!

For info om kjørelisenser kikk HER!

Medlem og Treningsavgift på Gjervåg Motorbane er fra og med 2009:

Medlemsavgift:

(inkl. avgift til NMF-mafian)

Over 16 år kr. 395,-
Under 16 år / Familie kr. 95,-
Støttemedlem kr. 95,-

Treningsavgift:

Medlemmer - Pr. gang kr. 50,-
Medlemmer - Årskort kr. 500,-
Ikke medlemmer - Pr. gang kr. 70,-

 

Gjervåg Motorbane har allerede etter kort tid utviklet seg til å være en spesielt hyggelig plass!

Beliggenheten er i utkanten av et flott turområde, og i selve baneområdet har vi ryddet vegetasjonen for å gi god utsikt for tilskuere!

På toppen av en fjellknaus har vi lagd en grillplass med benker å sitte på, og ved siden av baner og parkering har vi etablert kiosk med sitteplasser både ute og under teltduk! Her samles alle og har det hyggelig sammen!

Grillen står alltid varm, vi selger pølser, brus og kaffe, og mange kommer bare for å se på og kose seg i fellesskapet uten å nødvendigvis kjøre!

 

:grouphug:

 

Vi sikter etter å etablere Gjervåg Motorbane som et senter for alle motorintresserte på Tjøme!

Etter hvert ønsker vi å få bygd et skikkelig klubbhus som og vil kunne romme Tjøme mekklubb, rc-klubben og ev. andre motorklubber!

Når vi i fremtiden får utvidet området, håper vi å få lagd egen rc-bane og trial-bane, og kanskje og en BMX-bane!?...

 

:cheer:

 

Hvis du enda ikke er medlem, eller lurer på noe om TMX eller Gjervåg Motorbane, nøle ikke med å ta kontakt via e-post eller telefon, eller kom på besøk til en meget hyggelig plass for hele familien!

Og husk våre alltid oppdaterte DRIFTSMELDINGER!!

 

GRATULERER enda en gang med

GJERVÅG MOTORBANE!!

:swingin: